Zásady a druhy členství
 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o účast na uskutečňování programu sdružení a souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Přijímání nových členů do sdružení se provádí podle těchto zásad:

  • přihláška se předkládá výboru sdružení
  • o přijetí do sdružení rozhoduje výbor - 6x ročně
  • valná hromada má právo zrušit rozhodnutí o přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.
 3. Členství zaniká:

  • na žádost člena
  • úmrtím člena
  • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen neprojevuje zájem o činnosti sdružení, nebo jedná v rozporu se zásadami sdružení
  • zánikem sdružení
  • zanikající člen nemá nárok na podíl z majetku sdružení
 4. Druhy členství jsou:

  • Řádné členství
  • Čestné členství
   • Čestným členem sdružení se může stát kterýkoliv občan našeho státu, který je starší 18-ti let a mimořádně se zasloužil o rozvoj sdružení.
   • Čestné členství uděluje valná hromada a to na období jednoho roku. Po uplynutí jej může prodloužit, nebo zrušit dle toho, zda trvají mimořádné zásluhy o rozvoji sdružení.

 

Členský příspěvek je 600kč na kalendářní  rok na dospělou osobu, děti mají členství zadarmo v doprovodu dospělého, další vstupy se již neplatí.

 

Příznivci , osoby jež nemají pevné členství, platí za jednorázový vstup 30kč


Kontakt

Mateřské centrum Cvrček z.s.

Příkopy 530
517 41 Kostelec nad Orlicí


774 321 111 A. Kocourková


Novinky

Navšitvte nás na Facebooku

28.03.2019 12:07
Náš profil na Facebooku:  www.facebook.com/Mateřské-centrum-Cvrček-149698068425794/

—————

Stěhování

28.03.2019 12:06
V neděli 31.3. se budeme stěhovat do zrekonstruovaných prostor v Komunitním centru Příkopy...

—————

Jarní prázdniny 2016

15.02.2016 09:00
Přes plánované volno jsme se nakonec rozhodli, že otevřeme naši hernu i o jarních prázdninách,...

—————

Všechny články

—————


Anketa

Líbí se vám u nás?

Ano
83%
257

NE
17%
54

Celkový počet hlasů: 311


www.cvrcek-kostelec.webnode.cz