Mateřská centra - obecně

Cílem mateřských center je poskytnout prostor ženám v domácnost starajícím se o malé děti. Centra zastávají heslo "Matky matkám a Laici laikům". Prakticky to znamená, že centra zakládají, zřizují a pracují v nich maminky dobrovolně a zcela bez nároku na mzdu. Skupina aktivních maminek (většinou 5-10) se střídá ve službách a stará se o program pro děti a pohodu maminek. Mateřská centra jsou nevýdělečnými organizacemi, hradícími svou činnost většinou ze sponzorských darů, příspěvků vlastních členů či z finanční pomoci obcí. Možností získání prostředků na práci jsou třeba i dobročinné aukce nebo prodejní výstavy výrobků matek či dětí.
Náplň mateřských center vychází z potřeb maminek a jejich dětí. Těžiště spočívá v poskytnutí prostoru pro scházení. Herna slouží dětem, kavárenský koutek maminkám. V centrech cvičí děti i maminky, těhotné, probíhají vytvarné a pracovní dílny, burzy, kluby dvojčat, handicapovaných dětí, přednášky, prezentace, besedy, konzultace,... Maminky často nabízejí pro ostaní i své profesní dovednosti, např. vedou cvičení.

Informace o OS CVRČEK

Mateřské centrum v našem městě otevřelo své brány maminkám počátkem ledna 2007. Idea je totožná s obecnými zásadami o činnosti mateřských center, a přesto je zcela originální a specifické. Přijďte se se svými dětmi přesvedčit!
Mateřské centrum CVRČEK přispěje matkám na mateřské dovolené k dalšímu vzdělávání a osobnímu růstu, ale i k aktivnímu a radostnému prožití mateřské dovolené, která může být jinak degradována na pouhé přežívání. Společností zlehčované postavení ženy ji žene co nejdříve zpět do zaměstnání, aby znovu nabyla společenského uznání. Principem existence center je dávání a přijímání, učení a učení se, vzájemná služba. Smyslem mateřských center je budování aktivity zdola, bez níž se neobejde demokratizace a emancipace společnosti. Ženy na mateřské dovolené tvoří svým počtem nezanedbatelnou skupinu voličů, o niž se však žádné politické uskupení cíleně nezajímá. Není zde žádná organizace, která by prosazovala její oprávněné zájmy vyplývající z jejího postavení ve společnosti.
Mateřské centrum CVRČEK je neziskovou organizací, provoz je financován z příspěvků, sponzorských darů.


Kontakt

Mateřské centrum Cvrček z.s.

Příkopy 530
517 41 Kostelec nad Orlicí


774 321 111 A. Kocourková


Novinky

Navšitvte nás na Facebooku

28.03.2019 12:07
Náš profil na Facebooku:  www.facebook.com/Mateřské-centrum-Cvrček-149698068425794/

—————

Stěhování

28.03.2019 12:06
V neděli 31.3. se budeme stěhovat do zrekonstruovaných prostor v Komunitním centru Příkopy...

—————

Jarní prázdniny 2016

15.02.2016 09:00
Přes plánované volno jsme se nakonec rozhodli, že otevřeme naši hernu i o jarních prázdninách,...

—————

Všechny články

—————


Anketa

Líbí se vám u nás?

Ano
83%
257

NE
17%
54

Celkový počet hlasů: 311


www.cvrcek-kostelec.webnode.cz